Ochrana osobních údajů na webu

Úvod

Tento dokument popisuje zásady ochrany osobních údajů a používání cookies pro veralabajova.cz ("my", "nás" nebo "naše") provozované na platformě Webflow.com. Tyto zásady se vztahují na informace, které shromažďujeme na našem webu a prostřednictvím něj.

Osobní údaje

Shromažďování osobních údajů

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

  • Jméno, e-mailová adresa a další kontaktní informace, které nám poskytnete při registraci nebo při komunikaci s námi.

  • Informace o vašem počítači, IP adrese, prohlížeči a operačním systému, které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat náš web.

  • Jakékoli další informace, které nám poskytnete dobrovolně, například při vyplňování formulářů.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje používáme za následujících účelů:

Ochrana a sdílení osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, odhalením, změnou nebo zničením.

Sdílení osobních údajů
  • Našimi dodavateli a subdodavateli, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb a správu našeho webu:

    Webflow.com: platforma na které běží celý web vč. správy a odesílání formulářů. Samotná společnost Webflow se zavázala dodržovat všechna pravidla o ochraně osobních údajů a GDPR.

    Plausible.io: Analytický nástroj, který kompletně anonymizuje vaše data a splňuje tak všechny požadavky GDPR a ochrany osobních údajů.

  • Orgány veřejné moci, pokud je to vyžadováno zákonem nebo nařízením.

Přenos osobních údajů do zahraničí

Vzhledem k tomu, že používáme globální nástroje např. jako Webflow, může se stát, že osobní údaje budou přenášeny do zahraničí, včetně zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. Pokud se tak stane, zajistíme, aby byly tyto přenosy v souladu s platnými zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů. Samotná společnost Webflow se zavázala dodržovat všechna pravidla o ochraně osobních údajů a GDPR.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem zařízení při návštěvě našeho webu. Cookies nám pomáhají rozpoznávat vaše zařízení, sledovat vaše preference a poskytovat lepší uživatelský zážitek.

Jak používáme cookies?

Používáme cookies za následujících účelů:

Jak spravovat cookies?

Většina prohlížečů umožňuje spravovat cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítal všechny cookies nebo vás upozorňoval, když je cookie odesláno. Upozorňujeme, že odstranění nebo blokování cookies může ovlivnit vaši schopnost plně využívat náš web a některé jeho funkce.

Vaše práva

V souladu s platnými zákony a nařízeními máte právo:

Pokud chcete uplatnit některá ze svých práv nebo máte dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na níže uvedené adrese:

E-mail: vera.labajova@gmail.com
Adresa: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, Lyžbice, Česká republika

Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů a cookies

Můžeme čas od času aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů a cookies. Pokud dojde k významným změnám, budeme vás informovat prostřednictvím našeho webu nebo e-mailem. Jakékoli změny v našich zásadách ochrany osobních údajů a cookies nabývají účinnosti ode dne jejich zveřejnění na našem webu.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů a cookies, neváhejte nás kontaktovat:

E-mail: vera.labajova@gmail.com
Adresa: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, Lyžbice, Česká republika

Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2023