Ochrana osobních údajů na webu

Úvod

Tento dokument popisuje zásady ochrany osobních údajů a používání cookies pro veralabajova.cz ("my", "nás" nebo "naše") provozované na platformě Divhunt.com. Tyto zásady se vztahují na informace, které shromažďujeme na našem webu a prostřednictvím něj.

null

Osobní údaje

Shromažďování osobních údajů

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 • Jméno, e-mailová adresa a další kontaktní informace, které nám poskytnete při registraci nebo při komunikaci s námi.
 • Informace o vašem počítači, IP adrese, prohlížeči a operačním systému, které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat náš web.
 • Jakékoli další informace, které nám poskytnete dobrovolně, například při vyplňování formulářů.

Účely využití osobních údajů

Osobní údaje používáme za následujících účelů:

 • Poskytování a správa našich služeb.
 • Komunikace s vámi a zasílání informací o našich službách, akcích a novinkách.
 • Zlepšování a optimalizace našeho webu a našich služeb.
 • Dodržování právních předpisů a požadavků.
null

Ochrana a sdílení osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, odhalením, změnou nebo zničením.

Sdílení osobních údajů

 • Našimi dodavateli a subdodavateli, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb a správu našeho webu:
 • Divhunt.com: platforma na které běží celý web vč. správy a odesílání formulářů. Samotná společnost Divhunt se zavázala dodržovat všechna pravidla o ochraně osobních údajů a GDPR.
 • Plausible.io: Analytický nástroj, který kompletně anonymizuje vaše data a splňuje tak všechny požadavky GDPR a ochrany osobních údajů.
 • Orgány veřejné moci, pokud je to vyžadováno zákonem nebo nařízením.
null

Cookies

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, odhalením, změnou nebo zničením.

Jak používáme cookies?

Používáme cookies za následujících účelů:

 • Analytika: Sbíráme anonymní statistiky o návštěvnosti našeho webu, abychom mohli zlepšit jeho funkčnost a uživatelský zážitek. Pro analytiku využíváme nástroj plausible.io, který kompletně anonymizuje vaše data.
 • Personalizace: Ukládáme vaše preference, jako je jazyk nebo region, abychom vám mohli poskytnout personalizovaný obsah a zjednodušili navigaci.
 • Bezpečnost: Pomáhají nám zajistit bezpečnost našeho webu a chránit vaše údaje před neoprávněným přístupem.

Jak spravovat cookies?

Většina prohlížečů umožňuje spravovat cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítal všechny cookies nebo vás upozorňoval, když je cookie odesláno. Upozorňujeme, že odstranění nebo blokování cookies může ovlivnit vaši schopnost plně využívat náš web a některé jeho funkce.

null

Vaše práva

V souladu s platnými zákony a nařízeními máte právo:

 • Požádat o přístup k vašim osobním údajům.
 • Požadovat opravu nebo aktualizaci vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Požadovat výmaz vašich osobních údajů za určitých okolností.
 • Omezit zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností.
 • Požádat o přenositelnost vašich osobních údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností.
 • Odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud bylo zpracování založeno na vašem souhlasu.

Pokud chcete uplatnit některá ze svých práv nebo máte dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na níže uvedené adrese:

E-mail: vera.labajova@gmail.com Adresa: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, Lyžbice, Česká republika

null

Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů a cookies

Můžeme čas od času aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů a cookies. Pokud dojde k významným změnám, budeme vás informovat prostřednictvím našeho webu nebo e-mailem. Jakékoli změny v našich zásadách ochrany osobních údajů a cookies nabývají účinnosti ode dne jejich zveřejnění na našem webu.

null

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů a cookies, neváhejte nás kontaktovat:

E-mail: vera.labajova@gmail.com Adresa: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, Lyžbice, Česká republika

Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2023